Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel 2013


Sel aastal uutmoodi

Konkurents sunnib iga ettevõtet otsima efektiivsust, olema innovaatiline ning kiirelt muutustele reageerima.

Konkurentsivõime on üks kõige olulisem jätkusuutlikkuse näitaja, sest sellised ettevõtted suudavad toota paremaid kaupu odavamalt ning müüa neid rohkem. Riigid, kus on palju tugevaid ja konkurentsivõimelisi ettevõtteid, arenevad kiiremini ja tagavad elanikele kõrgema elatustaseme.

Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis, mida koostab Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituut, kuulub 59 riigi arvestuses Eestile 36. koht (seisuga mai 2013). See reiting iseloomustab Eesti majanduse seisundit, valitsuse töö tõhusust, äritegevuse efektiivsust ja infrastruktuuri arengutaset. Võrreldes aasta varasemaga oleme küll viie koha võrra langenud, kuid samas globaalse konkurentsivõime reitingus, mida koostab Maailma Majandusfoorum (World Economic Forum,Genf), on Eesti reiting võrreldes aasta varasemaga kahe koha võrra paranenud (seisuga september 2013). See reiting iseloomustab riigi võimet tagada jätkusuutlik majanduskasv keskpikal perioodil.

See tähendab, et Eesti konkurentsivõimega võib üldjoontes jääda rahule, aga kindlasti on see valdkond, mille nimel tuleb jätkuvalt pingutada. Üks oluline algatus, mis on konkurentsivõimele terve dekaadi tähelepanu juhtinud, on konkurentsivõime edetabeli koostamine.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil seda pingerida hakati koostama Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil.
Alates 2006. aastast on koostööpartneriks Eesti Tööandjate Keskliit. Koos Eesti Konjunktuuriinstituudiga on juba kümme aastat selgitatud välja üldist konkurentsivõime paremusjärjestust, mille tulemusena selgub Eesti konkurentsivõimelisim ettevõte. Eraldi koostatakse edetabelid valdkonniti. Konkurentsivõime edetabelites
tuuakse ära ettevõtted, kes selleks soovi avaldavad, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed oma kahe aasta tegevuse kohta: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, investeeringud põhivarasse, ekspordikäive, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.

Käesoleval aastal jagati esmakordselt üldedetabel ettevõtte suuruse järgi kolmeks – selgitati välja konkurentsivõimelisim ettevõte nii suurettevõtete, kesk- ja väikeettevõtete kui ka mikroettevõtete arvestuses. Seetõttu ei saa võrrelda tänavuste suur-, kesk- ja väikeste ning mikroettevõtete tulemusi varasemate aastate üldtabeli tulemustega. Vaata täpsemat infot metoodika kohta siin »

Lisaks ettevõtte suurusele selgitati konkurentsivõimelisimad ettevõtted ka tegevusvaldkondade lõikes. Nendeks valdkondadeks on tänavu jaekaubandus, hulgikaubandus,
tööstus ja energeetika, toiduainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/ IT-teenused, transport ja logistika, põllu- ja metsamajandus, turism, fi nantsvahendus, äriteenindus ja kinnisvara, teenindus, projekteerimine ja arhitektuur. Tehniline edetabeli koostamine tehakse ära Eesti Konjunktuuriinstituudis, tulemused vaatavad läbi ja kinnitavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

VÕITJAD

Konkurentsivõimelisim Suurettevõte 2013
Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2013

Eesti Energia AS
Asutamisaasta: 1939
Tegevusala:  energeetika
Ettevõttest kõneleb Sandor Liive »

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte 2013
Wirtgen Eesti OÜ
Asutamisaasta: 2000
Tegevusala:  ehitustehnika hulgimüük
Ettevõttest kõneleb Mati Ersten »

Konkurentsivõimelisim mikroettevõte 2013
KLF-ERI OÜ
Asutamisaasta: 2007
Tegevusala:  Metalltoodete tootmine
Ettevõttest kõneleb Kalju Laanemets »


VALDKONDADE VÕITJAD


Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte 2013

A. Le Coq AS
Asutamisaasta: 1800
Tegevusala: õlle, karastusjookide ja lahjade alkohoolsete jookide tootmine ja müük
Ettevõttest kõneleb Tarmo Noop »

Konkurentsivõimelisim äriteenindus- ja kinnisvaraettevõte 2013

Riigi Kinnisvara AS
Asutamisaasta: 2001
Tegevusala: kinnisvara
Ettevõttest kõneleb Jaak Saarniit »

Konkurentsivõimelisim turismiettevõte 2013
Estravel AS
Asutamisaasta: 1988
Tegevusala: turismiteenused
Ettevõttest kõneleb Anne Samlik »

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte 2013
Orlen Eesti OÜ
Asutamisaasta: 2003
Tegevusala:  vedelkütuse hulgimüük
Ettevõttest kõneleb Siret Liivamägi »

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte 2013
Tallinna Kaubamaja AS
Asutamisaasta: 1960
Tegevusala:  jaekaubandus
Ettevõttest kõneleb Raul Puusepp »

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte 2013
Tallinna Sadam AS
Asutamisaasta:  1991
Tegevusala: sadamateenuse osutamine
Ettevõttest kõneleb Ain Kaljurand »

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte 2013

Swedbank AS
Asutamisaasta: 1991
Tegevusala: pangandus
Ettevõttest kõneleb Priit Perens »

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte 2013

Merko Ehitus AS
Asutamisaasta:  1990
Tegevusala:  ehitusalane projektreerimine, peatöövõtt, projektide juhtimine
Ettevõttest kõneleb Andres Trink »

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni- ja IT-ettevõte 2013

EMT AS
Asutamisaasta: 1991
Tegevusala: telekommunikatsioon, valdusfirmade tegevus
Ettevõttest kõneleb Valdo Kalm »

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte 2013

Olympic Entertainment Group
Asutamisaasta: 1999
Tegevusala: 
meelelahutus
Ettevõttest kõneleb Armin Karu »

Konkurentsivõimelisim põllu- ja metsamajandusettevõte 2013

Oilseeds Trade AS
Asutamisaasta: 2005
Tegevusala: teravilja ja rapsiseemne kaubandus
Ettevõttest kõneleb Veikko Vahar »
 


KÕIK EDETABELID »Alates aastast 2003 on eesti kõige konkurentsivõimelisema ettevõtte tiitli pälvinud järgmised ettevõted:

  • Eesti Energia (2003)
  • Hansapank/Swedbank (2004, 2005, 2006)
  • Tallink Grupp (2007, 2008, 2010)
  • Mažeikiu Nafta Trading House/Orlen Eesti (2009)
  • EMT (2011, 2012)