Ettevõtluse Auhind 2009

Ettevõtluse Auhind on pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis, mille ajalugu ulatub 1996. aastasse. Sel aastal korraldati president Lennart Meri eestvedamisel konkurss „Välisinvestor 1995“ tiitli väljaandmiseks. Ajaga on konkurss muutunud ja laienenud ning alates 2000.aastast korraldab parimate ettevõtete valimist ja tunnustamise EAS „Ettevõtluse Auhinna“ nime all.

Konkursi esmaseks eesmärgiks on tunnustada edukaid ja perspektiivseid Eesti ettevõtteid ning seada neid teistele eeskujuks. Laiemaks eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtluse edendamisele, Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning koos sellega majanduse arengule.

Igal aastal kaasajastatakse pisut kategooriate hulka ja nimetusi, et tagada ettevõtete hindamine riigi majanduse seisukohast olulisemates valdkondades. Käesoleval aastal olid kategooriateks Aasta Areneja, Innovaator, Eksportöör, Välisinvestor ning Turismi Uuendaja.

Valiku aluseks on ettevõtete poolt läkitatud ankeedid. Koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudiga selgitakse välja iga kategooria pingerida, millest EAS koos valdkonna ekspertidega valib välja iga kategooria kohta kolm nominenti ja võitjaettevõtte. Kategooriavõitjate hulgast valib Ettevõtluse Auhinna üldvõitja esinduslik žürii, millel liikmeteks on ülikoolide, ministeeriumite ja ettevõtlusringkondade esindajad.

Konkursist osavõtt on aasta-aastalt suurenenud, häid ja tunnustustväärivaid ettevõtteid on kõikides kategooriates ning seetõttu on valikute tegemine keeruline. Mitmel puhul võtsid arutelud tunde, kuid lõpuks jõuti ka tulemusteni.


Ettevõtluse Auhind 2009
Eksportöör 2009

VKG Oil AS
Asutamisaasta: 1999
Juhatuse esimees: Nikolai Petrovitš
Tegevusala: põlevkiviõli töötlemine
Intervjuu Nikolai Petrovitšiga
Eksportöör 2009 nominendid

Aasta Areneja 2009
Flow Service OÜ
Asutamisaasta: 2005
Juhatuse liikmed: Ants Hauvmann, Liisi Laanet
Tegevusala: tööstusseadmete projekteerimine, paigaldamine, hooldus
Intervjuu Liisi Laanetiga
Aasta Areneja 2009 nominendid

Turismi Uuendaja 2009
Narva Muuseum
Asutamisaasta: 1865
Juhatuse esimees: Andres Toode
Tegevusala: muuseumitöö korraldamine, turistide teenindamine
Intervjuu Andres Toodega
Turismi Uuendaja 2009 nominendid

Innovaator 2009
Modesat Communications OÜ
Asutamisaasta: 2005
Juhatuse liikmed: Tarmo Pihl, Peep Põldsamm
Tegevusala: telekommunikatsioonitehnoloogia arendus
Intervjuu Tarmo Pihliga
Innovaator 2009 nominendid

Välisinvestor 2009
ABB AS
Asutamisaasta: 1991
Juhatuse esimees: Bo Roger Vilhelm Henriksson
Tegevusala: automaatika- ja elektrotehnikasüsteemide tootmine, paigaldus
Intervjuu Bo Roger Vilhelm Henrikssoniga
Välisinvestor 2009 nominendid