Konkursside Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime ja Ettevõtluse Auhind ajalugu

Konkurents kui majanduslik võistlus on edasiviiv jõud. Konkurents innustab ettevõtteid efektiivsemalt tegutsema, taotlema pidevalt uuendusi, sunnib tootjaid ja vahendajaid kiirelt reageerima muutuvatele vajadustele. Konkurents aktiviseerib ettevõtteid tõstma toodete kvaliteeti, alandama nende hindu ja parandama ostjaskonna teenindamist.

Edukad riigid teostavad poliitikat, mis soodustab ettevõtetevahelise konkurentsi arengut ja kõrvaldavad tõkked konkurentsi ahistamise eest. Seda tehakse seepärast, et mida teravam on konkurents, seda selgemini avalduvad selle positiivsed jooned majanduses. Riigid, kus on palju tugevaid, konkurentsivõimelisi ettevõtteid, arenevad kiiremini ja tagavad kõrgema elutaseme oma kodanikele.

Konkurentsi arengut riigis teenib muude abinõude kõrval ettevõtete konkurentsivõime edetabelite koostamine. Edetabelid on ellu kutsutud selleks, et veelgi innustada ettevõtteid oma konkurentsivõimet arendama, teavitades ettevõtteid nende positsioonist konkurentide hulgas ja selle muutumisest. Edetabelid toovad esile edukaid ettevõtteid ja seavad neid eeskujuks teistele. Edukad ettevõtted saavad edetabeli näol täiendava võimaluse enda tutvustamiseks avalikkusele, nõrgemad saavad omale püstitada uusi, kõrgemaid eesmärke.

Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil edetabelit hakati koostama Eesti Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiivil. Projekti koostööpartneriteks Eesti Tööandjate Keskliit, EAS ja Eesti Päevaleht. Projekti analüüsi ja metoodika usaldusväärsuse suurendamiseks kaasati projekti partnerina Eesti Konjunktuuriinstituut. Alates 2006. aastast on projekti juhtinud Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga. Koos Eesti Konjunktuuriinstituudiga selgitatakse välja üldine konkurentsivõime paremusjärjestus, mille tulemusena on selgub Eesti Konkurentsivõimelisim ettevõte. Eraldi koostatakse edetabelid valdkonniti ja selgitatakse välja nende võitjad.

Konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on välja selgitada konkurentsivõimelisimad ettevõtted ja pakkuda ettevõtetele võimalust võrrelda end teiste omasugustega ning hinnata ettevõtte edukust, tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. Konkurentsivõime edetabel koostatakse üldedetabelina, alates aastast 2007 ka väike- ja keskettevõtete arvestuses ning tegevusalade kaupa 12 kategoorias protsentuaalses võrdluses esimestega.

Edetabelid koostatakse järgmistes valdkondades:

 • jaekaubandus,
 • hulgikaubandus,
 • tööstus ja energeetika,
 • toiduainetööstus,
 • ehitus,
 • arhitektuur ja projekteerimine,
 • side/kommunikatsioon/IT-teenused,
 • transport ja logistika,
 • põllu- ja metsamajandus,
 • turism,
 • finantsvahendus,
 • äriteenindus ja kinnisvara,
 • teenindus.

2012.a otsustasid korraldajad lisada teiste kõrvale uue, kolmeteistkümnenda valdkonna – projekteerimine ja arhitektuur. Selles valdkonnas tegutseb Eestis sadu ettevõtteid, kelle jaoks ehitusettevõtetega konkureerimine ei ole kuidagi mõistlik (senini oli see ainus kõige ligilähedasem valdkond) ja nii sündis konkursil uus valdkond selle valdkonna ettevõtte kiiduväärt ettepanekul.

Ettevõtluse Auhind on pikima ajalooga ettevõtluskonkurss Eestis, mille ajalugu ulatub 1996.aastasse. Just sel aastal korraldati president Lennart Meri eestvedamisel konkurss „Välisinvestor 1995” tiitli väljaandmiseks. Ajaga on konkurss muutunud ja laienenud ning alates 2000. aastast korraldab parimate ettevõtete valimist ja tunnustamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) „Ettevõtluse Auhinna“ nime all. Konkursi esmaseks eesmärgiks on tunnustada edukaid ja perspektiivseid Eesti ettevõtteid ning seada neid teistele eeskujuks. Laiemaks eesmärgiks on kaasa aidata ettevõtluse edendamisele, Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning koos sellega majanduse kiiremale arengule.

Igal aastal kaasajastatakse pisut kategooriate hulka ja nimetust, et tagada ettevõtete hindamine riigi majanduse seisukohalt olulisemates valdkondades. Valiku aluseks on ettevõtete poolt läkitatud ankeedid. Koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudiga selgitakse välja iga kategooria pingerida, millest EASi nõukojad valivad välja iga kategooria kohta kolm nominenti ja võitjaettevõtte. Kategooriavõitjate hulgast valib Ettevõtluse Auhinna üldvõitja esinduslik žürii, mille liikmeteks on ülikoolide, võtme -ministeeriumite ja ettevõtlusringkondade esindajad.